Tuesday, July 6, 2010

การเขียน resume ที่ดี

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก ศูนย์ รับแปล kingtranslations

เทคนิคการเขียน Resume

1. การเขียน resume ควรเขียนให้ชัดเจนในทุกๆหัวข้อ ไม่คลุมเครือ ไม่สร้างคำถามให้แก่ผู้อ่าน
2. การใช้ ตัวอย่าง Resume จากที่อื่นๆเพียงอย่างเดียว ไม่ดีเสมอไป ควรพิจารณา ปรับใช้ให้เหมาะกับตำแหน่งงาน และคุณสมบัติของเราด้วย
3. เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ใน resume ควรใช้เป็นเบอร์ที่ติดต่อได้ง่ายและสะดวก
4. การเขียน resume ที่ดี ต้องไม่สั้นและไม่ยาวเกินไป ไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานดีเลิศขนาดไหน ก็ไม่ควรให้ยาวเกินสองหน้า
5. แบบฟอร์ม Resume ต้องชัดเจน ไม่วกวน ขนาดไฟล์ของรูปถ่ายไม่ควรใหญ่เกินไปจนกินเวลาโหลดนาน
6. ผู้อ้างอิงใน resume ตำแหน่งยิ่งใหญ่ ยิ่งน่าเชื่อถือยิ่งดี
7. หลังเขียน resume แล้ว ลองทบทวนดู โดย สมมติให้คุณเป็นฝ่ายบุคคลที่อ่าน resume นี้ จะรู้สึกอย่างไร ในทุกๆแง่มุม


Credit: ตัวอย่าง Resume จาก kingtranslations